telelingua: iaith taith a thwristiaeth
English Cymru Francais Ffôn: +44 (0)1873 812 012 info@telelingua.co.uk

Cartref  |  Amdanom Ni  |  Ein Cleientiaid  |  Astudiaethau Achos  |  Cysylltwch Ni

Gwasanaethau Cyfieithu ar y Pryd

Gallwn gynnig cyfieithwyr ar y pryd arbenigol gyda gwybodaeth benodol am dwristiaeth ar gyfer ystod o ddigwyddiadau yn y DU ac o amgylch Ewrop gan gynnwys:

  • Teithiau a ffeiriau teithio
  • Digwyddiadau croeso corfforaethol
  • Cynadleddau
  • Digwyddiadau chwaraeon
  • Ymweliadau swyddogol
  • Teithiau cynefino ar gyfer trefnwyr teithiau, asiantaethau teithio, ysgrifenwyr llyfrau taith a newyddiadurwyr

Mae cyfieithwyr ar y pryd ar gael yn yr ieithoedd canlynol: Saesneg, Cymraeg, Ffrangeg, Almaeneg, Iseldireg, Eidaleg, Sbaeneg a Phortiwgaleg.

*

*I drafod eich prosiect arfaethedig yn fanylach galwch
+44 (0)1873 812 012 neu cysylltwch telelingua.

*
Gwasanaethau cyfieithu ar y pryd neilltuol…

Gwasanaethau cyfieithu ar y pryd neilltuol.
 
Gallwn ddarparu cyfieithwyr ar y pryd arbenigol ar gyfer sioeau teithio, digwyddiadau croeso, cynadleddau twristiaeth a theithiau cynefino.

Ffn: +44 (0)1873 812 012

 

 

*

© Hawlfraint Telelingua 2009 - Cedwir Pob Hawl

Website Design a SEO gan Carter Communication