telelingua: iaith taith a thwristiaeth
English Cymru Francais Ffôn: +44 (0)1873 812 012 info@telelingua.co.uk

Cartref  |  Amdanom Ni  |  Ein Cleientiaid  |  Astudiaethau Achos  |  Cysylltwch Ni

Gwasanaethau Darllen proflenni

Gellir colli effaith unrhyw lyfryn teithio neu wefan gyda dim ond un gwall, boed hyn yn gamsillafiad, gramadeg ac atalnodi gwael, acen sydd ar goll, gair tramor wedi ei rannu yn y lle anghywir ar ddiwedd llinell, neu ddefnydd anghyson o ffontiau neu arddulliau.

Os ydych yn ansicr o ansawdd dogfen a gyfieithwyd gan drydydd parti, yna gallwn ni helpu.

Darparwn wasanaeth darllen proflenni a golygu llawn yn y Saesneg, Cymraeg, Ffrangeg, Almaeneg, Iseldireg, Eidaleg, Sbaeneg a Phortiwgaleg gan ganolbwyntio ar gynnwys (drwy sicrhau bod eich dogfen neu wefan wedi ei theilwrio ar gyfer darpar-gleientiaid mewn gwlad wahanol), atalnodi (sy'n amrywio'n sylweddol o un iaith i'r llall), gramadeg a sillafu.

Wrth gwrs, caiff unrhyw ddogfen a gyfieithir yn uniongyrchol gan Telelingua ei darllen gan ail gyfieithydd yn awtomatig er mwyn sicrhau ein bod yn cael y canlyniad perffaith bob tro.

I ddarganfod mwy am ein gwasanaethau darllen proflenni galwch
+44 (0)1873 812 012 neu cysylltwch telelingua.

A yw eich llenyddiaeth mewn iaith dramor o’r ansawdd gorau?

A yw eich llenyddiaeth mewn iaith dramor o'r ansawdd gorau?
 
Bydd ein gwasanaethau darllen proflenni yn sicrhau bod eich cynnwys 100% yn gywir ac wedi'i deilwrio ar gyfer eich cynulleidfa.

Ffôn: +44 (0)1873 812 012

 

 

*

© Hawlfraint Telelingua 2009 - Cedwir Pob Hawl

Website Design a SEO gan Carter Communication