telelingua: iaith taith a thwristiaeth
English Cymru Francais Ffôn: +44 (0)1873 812 012 info@telelingua.co.uk

Cartref  |  Amdanom Ni  |  Ein Cleientiaid  |  Astudiaethau Achos  |  Cysylltwch Ni

Dylunio Llyfrynnau

Ydych chi eisoes wedi dylunio llyfryn neu daflen yn eich iaith eich hun, ond byddai'n well gennych beidio gorfod ei hail-greu mewn ieithoedd eraill?

Mae gan Telelingua brofiad sylweddol o reoli'r math hwn o brosiect mewn nifer o ieithoedd (Saesneg, Cymraeg, Ffrangeg, Almaeneg, Iseldireg, Sbaeneg, Portiwgaleg ac Eidaleg).

Bydd ein cyfieithwyr arbenigol ym maes twristiaeth yn gofalu am ochr ieithyddol pethau, a bydd ein dylunwyr graffig, sy'n brofiadol iawn o ran gweithio gyda dogfennau mewn ieithoedd tramor, yn gofalu am yr ochr dechnegol. Gyda'n harbenigedd mewn lleoleiddio a darllen proflenni gallwn gynhyrchu cyhoeddiadau o'r ansawdd gorau i'n cleientiaid.

Gweithiwn gyda PC a Mac, a mwyafrif y pecynnau meddalwedd DTP a dylunio, gan gynnwys QuarkXPress, Adobe InDesign, Acrobat Professional ac Illustrator.

*

*I drafod eich gofynion penodol o ran dylunio llyfrynnau neu i ofyn am ddyfynbris galwch +44 (0)1873 812 012 neu cysylltwch telelingua.

*
Mae’r argraff gyntaf yn cyfrif!

Mae'r argraff gyntaf yn cyfrif!
 
Bydd ein cyfieithwyr arbenigol ym maes twristiaeth yn gofalu bod eich llyfryn yn gwneud yr argraff iawn.

Ffn: +44 (0)1873 812 012

 

 

*

© Hawlfraint Telelingua 2009 - Cedwir Pob Hawl

Website Design a SEO gan Carter Communication