telelingua: iaith taith a thwristiaeth
English Cymru Francais Ffôn: +44 (0)1873 812 012 info@telelingua.co.uk

Cysylltwch Ni

I gael dyfynbris manwl neu i drafod eich prosiect cyfieithu, cysylltwch Jeremy Kerrison neu Helen Isaacs, neu llenwch y ffurflen isod.

Telelingua
27 Upper House Farm
Crughywel
Powys NP8 1BZ
Cymru
Y Deyrnas Unedig

Ffn: + 44 (0)1873 812012
E-bost: info@telelingua.co.uk

Cliciwch yma am fap o'r lleoliad

*

Ffurflen Ymholi

Nodwch: Mae'n rhaid llenwi'r meysydd a nodir gyda (*) cyn cyflwyno'r ffurflen.

Eich enw:* Enw'r Cwmni:
   
Rhif ffôn:* Cyfeiriad E-bost:*
   
Pa wasanaethau y mae gennych ddiddordeb ynddynt?
Cyfieithu Cyfieithu ar y pryd
Darllen proflenni Dylunio Llyfrynnau
   
Ymholiad:  
   
Rhowch farc yn y blwch yma os nad ydych chi am dderbyn rhagor o wybodaeth oddi wrthym
   
 

*

Map o'r lleoliad
 


Edrychwch ar y map mwy

 

*

© Hawlfraint Telelingua 2009 - Cedwir Pob Hawl

Website Design a SEO gan Carter Communication